AVÍS LEGAL

El present lloc web té un caràcter merament informatiu, no constituint en cap cas un mitjà d’assessorament sobre cap de les àrees especificades en el mateix, per a això l’usuari del lloc s’haurà d’adreçar a:
 
JAZZ CLUB VILAFRANCA
N.I.F.: G64181589
C/ Escorxador, 19-21
08720 Vilafranca del Penedès, Barcelona
Correu electrònic: jazzclubvilafranca@gmail.com
 
Contingut del lloc web
La informació inclosa en el lloc web, ha seguit els requeriments estipulats per la Llei per a la seva elaboració, però de cap manera això implica que hagi d’estar necessàriament detallada, completa, exacta o mantenir actualitzada, degut en el cas a les variacions que es puguin produir en la normativa, jurisprudència o altres documents d’interès considerats. La utilització de la informació proporcionada a través d’aquest lloc web és responsabilitat exclusiva de l’usuari, i no és el JAZZ CLUB VILAFRANCA, en cap cas responsable dels errors o omissions que poguessin existir així com de l’aplicació o ús concret que es pugui fer de la mateixa.
 
Drets d’autor i drets de propietat industrial
Tots els drets de propietat industrial i intel lectual d’aquest lloc web, així com dels elements continguts en el mateix (que inclouen, entre d’altres, text, imatges, àudio, vídeo o programari) pertanyen al JAZZ CLUB VILAFRANCA o, si s’escau, a terceres persones. L’usuari podrà visualitzar aquests elements i fins i tot imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los al disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre que sigui únicament i exclusivament, per al seu ús personal i privat, quedant, per tant, terminantment prohibida la seva utilització amb fins comercials, la seva distribució, així com la seva modificació, alteració o descompilació. El JAZZ CLUB VILAFRANCAés una marca registrada la utilització està absolutament prohibida.
 
Dades de caràcter personal
De conformitat amb el que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades, el JAZZ CLUB VILAFRANCA informa que les dades personals facilitades seran incorporades en un fitxer de clients i seran tractades de manera automatitzada. Mitjançant les opcions de contacte que proporciona la web el remitent dóna el seu consentiment per ser inclòs en l’esmentat fitxer. Si ho desitja, pot dirigir-se al JAZZ CLUB VILAFRANCA amb domicili d’activitat a Vilafranca del Penedès (Barcelona), per tal d’exercir els drets d’accés, rectificació, cancelació i oposició.
 
Enllaços
El JAZZ CLUB VILAFRANCA no assumeix cap responsabilitat sobre els enllaços cap a altres llocs o pàgines web que, si s’escau, poguessin incloure en el mateix, ja que no té cap tipus de control sobre aquests, per la qual cosa l’usuari accedeix sota la seva exclusiva responsabilitat al contingut i en les condicions d’ús que regeixin en els mateixos. El JAZZ CLUB VILAFRANCA li facilitarà periòdicament, una selecció de les disposicions legals específiques que li són d’aplicació, així com la identificació dels requisits legals corresponents.